Beskrivelse

Kompakt mobilt blandeanlæg, der er udviklet til at genbruge op mod 70% af det opgravede materiale fra udgravninger.

Anlægget knuser, findeler og blander det opgravede materiale, hvorefter det pumpes tilbage i udgravningen. Slutproduktet er et selvnivellerende materiale, der kan graves op igen efter behov. 

Omkostninger til transport og indkøb af nye materialer reduceres til et minimum, og udgravningens bredde, og dermed volumen af opgravet materiale, kan også reduceres.  

Lerblanderen er konstrueret, så den er i overensstemmelse med fransk lovgivning.
 

Fordele

 • Kan genbruge op mod 70% af det opgravede materiale
 • Kan arbejde, selv hvor pladsen er trang
 • Lave deponerings- og fragtomkostninger
 • Ingen omkostninger til opfyldningsmaterialer
 • Slutproduktet er selvnivellerende
 • Høj kvalitet og fleksibilitet
 • Hurtigt at klargøre til produktion
 • Integreret styresystem med en doseringsnøjagtighed på +/- 1-2 %
 • Styresystemet kræver ingen forkundskaber og leveres i den ønskede sprogversion
 • Let at rengøre, vedligeholde og servicere  
      

 Optioner

Lerblanderen kan leveres med følgende optioner:

 • Højtryksrenser
 • Generatoranlæg
 

 Video

Se videoen her>>