1935-1980

1935: Reparationsværksted

Virksomheden starter som et reparationsværksted i tilknytning til Fiskbæk Briketfabrik 
(det senere A/S Fibo). 

Produktionen er på dette tidspunkt koncentreret omkring brunkul og tørv. 

 

Fiskbaek Briketfabrik 1935Fiskbæk Briketfabrik 1935

 
       

1952: Lerklinker

Efterspørgslen på brunkul og tørv aftager op gennem 1940erne, og virksomheden må tænke i nye baner.

Ledelsen beslutter at starte produktion af lerklinker og etablerer en ny klinkefabrik i tilslutning til briketfabrikken i Fiskbæk. Virksomheden får navnetA/S Fiskbæk Betonklinkerfabrik

Det senere fibo intercon fortsætter som reparationsværksted i tilknytning til klinkefabrikken. 

     
       

1960-1967: Produktionen flytter

Det viser sig mod forventning, at der ikke er store lerforekomster i Fiskbæk. I en periode bliver leret derfor tilført fra andre steder i Jylland. Med tiden bliver dette dog urentabelt på grund af afstanden. Produktionen af FiboKlinkeroverføres derfor til anlægget i Ølst, hvor lerforekomsterne er større.   Fiskbaek Briketfabrik 1960A/S Fiskbæk Briketfabrik 1960

 
       

1968: Produktfornyelse

I midten af 1960erne udvikler man byggelementet fremstillet af Fibo Lerklinkerbeton

Reparationsværkstedet får en aktiv rolle i udviklingen af et produktionskoncept og det produktionsudstyr, der skal bruges til fremstillingen af det nyehelvægs-byggeelement.  Fiskbaek Betonklinkerfabrik 1960A/S Fiskbæk Betonklinkerfabrik 1960

 
       

1973: Produktion af elementer

Produktionen af letklinker i Fiskbæk ophører fuldstændig. A/S Fibo etablerer en ny elementfabrik i Fiskbæk. 

Reparationsværkstedet udvikler rullemaskinerne og udlæggermaskinerne til fabrikken.

  Fiskbaek Briket og Betonklinkefabrik 1970Fiskbæk Briket- og Betonklinkefabrik 1970

 
       

1978: Elementfabrik

A/S Fibo bliver opdelt i selvstændige afdelinger. Det reparationsværksted, der senere udvikler sig til fibo intercon, får navnet fibo maskiner. 

Samme år opkøber fibo maskiner virksomheden Videbæk Specialfabrik. fibo maskiner bliver herefter en anerkendt leverandør af maskiner og anlæg til betonindustrien både i Danmark og på eksportmarkederne.