Vision

fibo intercon a/s vil være internationalt anerkendt som "Your partner in concrete solutions" med fokus på produktets ydeevne. 

Mission

fibo intercon a/s støtter vores samarbejdspartneres erhvervsmæssige udvikling i den internationale betonindustri. Det gør vi ved at tilbyde konkurrencedygtige løsninger inden for:

som integrerede systemer baseret på modulopbygning, tekniske færdigheder og organisatoriske kompetencer med det formål at sikre en høj ydeevne og miljøvenlig on-site konstruktion resulterende i langsigtede økonomiske fordele.