Isoleringsblokanlæg

Isoleringsblokanlaeg

Produktionsanlæg til fremstilling
af højisolerende bloksten

 

 

 

 

Se anlægget i funktion

 
 

 

Beskrivelse

Vi har udviklet et unikt produktionskoncept til fremstilling af specielle højisolerende bloksten.
Produktionslinien er konstrueret, så man kan variere tykkelsen på både bloksten og det mellemliggende isolerende lag af polyurethan-skum. Det gør det muligt at producere isoleringsblokke med forskellig isoleringsevne

Produktionsanlægget har fuldautomatisk el-styring med den nyeste PLC teknologi. Alle funktioner kan desuden styres manuelt.

Produktionslinien leveres som en færdigafprøvet enhed. Det medfører hurtig montage og opstart.